Uitgebreide scan

Deze scan is in basis dezelfde formule als de Standaard security scan, echter uitgebreid met de volgende audits:

1. Netwerk mapping
Door het gebruik van exclusieve test methoden wordt gepoogd
van buiten af een beeld te krijgen van het interne en/of DMZ
netwerk.

Er wordt ondermeer gekeken of er trust-relaties bestaan tussen
bijvoorbeeld de firewall en web servers en of die trusts zijn te
gebruiken voor het binnendringen in het interne net. Het doel
van deze audit is om uiteindelijk machines te kunnen benaderen
die niet rechtstreeks aan het Internet gekoppeld zijn.

2. Email gathering
Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk email adressen te achterhalen van uw
bedrijf via uw email en web servers.

3. Port spoofing
Er wordt door middel van vervalste IP pakketten geprobeerd door uw firewall
te komen en op deze wijze een poortscan te doen op uw interne netwerk.


Het rapport met de bevindingen wordt gedurende een uur mondeling toegelicht
door een van onze experts.